เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00278082
บาร์โค้ด39611600655574
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 317 (16 ธ.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า21 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1