เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00278276
บาร์โค้ด39611600654528
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 316 (1 ธ.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม3