เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00275485
บาร์โค้ด39611600654379
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 315 (16 พ.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม8