เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00275483
บาร์โค้ด39611600654114
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 312 (1 ต.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม3