เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00275484
บาร์โค้ด39611600654106
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 313 (16 ต.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2