เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00325630
บาร์โค้ด39611600635006
เล่มVol. 5 No. 54-57 (September-December 2010)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า6 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0