เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00270886
บาร์โค้ด39611600609910
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 311 (16 ก.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2