เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00199437
หมายเลขทรัพยากรi00347798
บาร์โค้ด39611600575277
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0