เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00196068
หมายเลขทรัพยากรi00337350
บาร์โค้ด39611600574254
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า15 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0