เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00279407
บาร์โค้ด39611600568686
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 254-257 (1-16 พ.ค.-มิ.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0