เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00278677
บาร์โค้ด39611600565369
เล่มปีที่ 11-12 ฉบับที่ 262-265 (1-16 ก.ย.-ต.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า30 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0