เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00279423
บาร์โค้ด39611600562622
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 258-261 (1-16 ก.ค.-ส.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า12 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0