เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00278676
บาร์โค้ด39611600508344
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 250-253 (1-16 มี.ค.-เม.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า30 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0