เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00282141
บาร์โค้ด39611600504392
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 245-249 (16 ธ.ค.-ก.พ.) 2551-2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า5 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0