เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00280892
บาร์โค้ด39611600500408
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 241-244 (16-1 ต.ค.-ธ.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า16 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0