เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00279541
บาร์โค้ด39611600491541
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 266-269 (1-16 พ.ย.-ธ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า16 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0