เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00279573
บาร์โค้ด39611600444987
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 237-240 (16-1 ส.ค.-ต.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า16 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0