เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00278680
บาร์โค้ด39611600442106
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 233-236 (16-01 มิ.ย.-ส.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า30 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0