เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00045253
บาร์โค้ด39611600441264
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 232 (1 มิ.ย.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0