เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00178818
หมายเลขทรัพยากรi00023044
บาร์โค้ด39611600433477
เล่มล.1
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บResearch – Thai Fl2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1