เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147276
หมายเลขทรัพยากรi00042124
บาร์โค้ด39611600423163
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม6