เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00045252
บาร์โค้ด39611600359987
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 230 (1 พ.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0