เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00045251
บาร์โค้ด39611600359250
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 229 (16 เม.ย.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2