เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00279451
บาร์โค้ด39611600348097
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 203-206 (16-1 มี.ค.-พ.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า12 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0