เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00278679
บาร์โค้ด39611600344500
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 198-202 (1 ม.ค.-มี.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า30 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0