เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00042961
บาร์โค้ด39611600341944
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 194-197 (1-16 พ.ย.-ธ.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0