เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00045222
บาร์โค้ด39611600341126
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 305 (16 มิ.ย.) 2554
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1