เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00146131
หมายเลขทรัพยากรi00040911
บาร์โค้ด39611600326150
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บCD-ROM Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0