เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00279600
บาร์โค้ด39611600288954
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 224-227 (1-16 ก.พ.-มี.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า17 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0