เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00279570
บาร์โค้ด39611600285869
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 220-223 ( ธ.ค.-ม.ค.2550-2551)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า16 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0