เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00279421
บาร์โค้ด39611600277130
เล่มปีที่ 9-10 ฉบับที่ 215-219 (16 ก.ย.-พ.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า12 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0