เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00282161
บาร์โค้ด39611600274525
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 211-214 (16-1 ก.ค.-ก.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า5 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0