เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00278678
บาร์โค้ด39611600271380
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 207-210 (16-1 พ.ค.-ก.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า30 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0