เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00282163
บาร์โค้ด39611600248354
เล่มปีที่ 7-8 ฉบับที่ 168-171 (1-16 ต.ค.-พ.ย.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า5 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0