เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00042949
บาร์โค้ด39611600236755
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 155-159 (16 มี.ค.-พ.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0