เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00042942
บาร์โค้ด39611600232747
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 150-154 (1 ม.ค.-มี.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0