เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00042937
บาร์โค้ด39611600232465
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 143,145-149 (16 ก.ย.,ต.ค.-ธ.ค.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0