เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00280920
บาร์โค้ด39611600187685
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 160-163 (1-16 มิ.ย.-ก.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า16 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0