เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00180329
หมายเลขทรัพยากรi00038228
บาร์โค้ด39611600172455
เล่มV.4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTape Cassette – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0