เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00180325
หมายเลขทรัพยากรi00038210
บาร์โค้ด39611600172364
เล่มV.5
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTape Cassette – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0