เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00180298
หมายเลขทรัพยากรi00038110
บาร์โค้ด39611600160211
เล่มV.1/2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0