เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00180298
หมายเลขทรัพยากรi00038113
บาร์โค้ด39611600160195
เล่มV.1/1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0