เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00042959
บาร์โค้ด39611600158512
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 190-193 (1-16 ก.ย.-ต.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0