เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00042954
บาร์โค้ด39611600151517
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 180-184 (1 เม.ย.-มิ.ย.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0