เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00283377
บาร์โค้ด39611600150964
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 180 (1 เม.ย.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า16 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม2