เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00180298
หมายเลขทรัพยากรi00038111
บาร์โค้ด39611600134034
เล่มV.1/1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บVideo CD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0