เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00042952
บาร์โค้ด39611600126634
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 174-179 (1-16 ม.ค.-มี.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0