เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00045221
บาร์โค้ด39611600126048
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 173 (16 ธ.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม4