เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00045220
บาร์โค้ด39611600125644
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 172 (1 ธ.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2