เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00280530
บาร์โค้ด39611600122302
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 164-167 (1-16 ส.ค.-ก.ย.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า8 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0